Entrem-hi | Acompanyament, itinerari i inserció!
14469
post-template-default,single,single-post,postid-14469,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Acompanyament, itinerari i inserció!

18:15 05 March a Entrem-hi
0 Comentaris
1. Acompanyament professional

Les persones que entren a treballar a les cooperatives d’Entrem-hi reben previament la foramció adequada per poder desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball que ocupen. Per altra banda, es programen accions formatives individuals i/o grupals que permetin adquirir les competències professionals que cada persona necessiti per ocupar aquells llocs de treball que demanden les empreses del mercat laboral ordinari. Les persones es capaciten en un procés continu de formació, pel qual disposem de fons econòmics que ajuden a aforntar els costos que generin aquestes formacions.

 

2. Itineraris personalitzats d’inserció

Cada persona té l’oportunitat de dibuixar el camí a través del qual vol arribar a aconseguir feina. Cada persona segueix un camí diferent. Aquest camí o “itinerari” ha de respondre a tres preguntes bàsiques: què vull, què he de fer per aconseguir-ho, em sento capaç de fer-ho en aquest moment? El procés de canvi que experimenta una persona durant aquest camí  ve definit per un pla d’acció i un conjunt de passos que es dissenyen de forma conjunta amb un tècnic d’inserció d’Entrem-hi. I tot això en el marc d’un Grup de Treball en el que es comparteixen les experiències, les dificultats i els èxits amb altres persones que estan passant per situacions semblants, de manera que entre elles es reforcen en vistes a assolir els objectius personals.

 

3. Inserció al món laboral

Tots els itineraris d’Inserció condueixen cap a entrar en contacte amb les empreses en les que es pot arribara  troabr feina. Des d’Entrem-hi procurem crear el màxim de ponts entre els nostres candidats i les moltes empreses del territori (o de més enllà), ja que aquesta és la millor manera que poden arribar a identificar on hi ha la possibilitat de feina, preparar-se professional i personalment i arribar a aconseguir la contractació laboral, objectiu fonamental de tot el procés.

No hi ha comentaris

Escriure un comentari